Sử dụng Equity trong Poker như nào cho hiệu quả cùng Sunwin

Bạn là một người mới chơi poker và muốn nâng cao kỹ năng của mình? Bạn muốn biết cách đưa ra những quyết định thông minh và tối ưu trong poker? Bạn muốn tìm hiểu về một khái niệm toán học quan trọng trong poker, đó là Equity? Nếu câu trả lời là có, bạn đã đến đúng nơi. Trong bài viết này, Sunwinlink sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Equity trong Poker như nào cho hiệu quả. Bạn sẽ hiểu được Equity trong Poker là gì, cách tính Equity trong Poker, tại sao Equity trong Poker lại quan trọng, và sử dụng Equity trong Poker như nào cho hiệu quả.

Tổng quan về Equity trong Poker

Equity trong Poker là gì? Equity trong Poker là số tiền trong pot “thuộc về” bạn, dựa trên tỷ lệ bạn có thể thắng pot tại một thời điểm cụ thể trong ván bài. Ví dụ, nếu pot có 100 đồng và bạn có 50% cơ hội thắng pot, thì Equity của bạn là 50 đồng. Equity của bạn có thể thay đổi tùy theo các lá bài được chia ra trên bàn, số người chơi còn lại, và hành động của họ. Equity của bạn cũng phụ thuộc vào phạm vi bài của đối thủ, tức là những lá bài mà bạn nghĩ đối thủ có thể có trong tay.

Cách tính Equity trong Poker như thế nào? Có hai cách chính để tính Equity trong Poker, đó là dùng công thức toán học hoặc dùng phần mềm máy tính. Công thức toán học để tính Equity trong Poker là:

Tổng quan về Equity trong Poker
Tổng quan về Equity trong Poker

Ví dụ, bạn có A♥K♠ và đối thủ có Q♣Q♦. Bạn muốn tính Equity của bạn trước khi flop được chia ra. Bạn có thể dùng công thức trên để tính Equity của bạn như sau:

 • Bạn có 6 lá bài giúp bạn thắng, đó là 3 lá A và 3 lá K. Số lần bạn thắng là , vì có 44 lá bài còn lại trong bộ bài.
 • Bạn có 2 lá bài làm bạn thua, đó là 2 lá Q. Số lần bạn thua là , vì có 44 lá bài còn lại trong bộ bài.
 • Equity của bạn là 264/264+88=0.75 thức là 75%

Tuy nhiên, cách tính này khá phức tạp và mất thời gian, đặc biệt khi bạn phải tính Equity với nhiều đối thủ và nhiều lá bài. Do đó, nhiều người chơi poker thường dùng phần mềm máy tính để tính Equity trong Poker. Phần mềm này sẽ giúp bạn tính Equity của bạn một cách nhanh chóng và chính xác, bằng cách mô phỏng hàng nghìn lần chơi và đưa ra kết quả trung bình. Bạn có thể tìm thấy nhiều phần mềm tính Equity trong Poker trên internet, ví dụ như PokerStove, Equilab, hay Flopzilla.

Sử dụng Equity trong Poker như nào cho hiệu quả

Sau khi đã hiểu được Equity trong Poker là gì, cách tính Equity trong Poker, và tại sao Equity trong Poker lại quan trọng, bạn có thể sử dụng Equity trong Poker như nào cho hiệu quả? Đây là một câu hỏi mà nhiều người chơi poker quan tâm, vì Equity trong Poker là một công cụ mạnh mẽ để giúp bạn tối ưu hóa lợi nhuận của mình trong poker. Trong phần này, Sunwin sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Equity trong Poker như nào cho hiệu quả, bằng cách áp dụng Equity vào những khái niệm toán học khác trong poker, đó là expected value, implied odds, fold equity, và reverse implied odds.

Expected value

Expected value là giá trị trung bình mà bạn mong đợi sẽ thu được từ một hành động cụ thể trong poker, ví dụ như gọi, nâng cược, hay bỏ bài. Expected value được tính bằng cách nhân Equity của bạn với số tiền trong pot, trừ đi số tiền bạn phải đặt vào pot để thực hiện hành động đó. Công thức toán học để tính expected value là:

Ví dụ, bạn có A♥K♠ và đối thủ có Q♣Q♦. Pot có 100 đồng và đối thủ nâng cược 50 đồng. Bạn muốn tính expected value của việc gọi cược của đối thủ. Bạn có thể dùng công thức trên để tính expected value của bạn như sau:

 • Equity của bạn là 75%, như đã tính ở phần trước.
 • Pot size là 100 đồng, chưa tính cược của đối thủ.
 • Bet size là 50 đồng, là số tiền bạn phải đặt vào pot để gọi cược của đối thủ.
 • Expected value của bạn là , tức là 25 đồng.

Expected value của bạn là dương, nghĩa là bạn sẽ thu được lợi nhuận trung bình nếu bạn gọi cược của đối thủ. Do đó, bạn nên gọi cược của đối thủ trong trường hợp này. Nếu expected value của bạn là âm, nghĩa là bạn sẽ mất tiền trung bình nếu bạn gọi cược của đối thủ. Do đó, bạn nên bỏ bài trong trường hợp đó.

Xem thêm các mẹo chơi bài tố tại Live Casino Sunwin

Sử dụng Equity trong Poker như nào cho hiệu quả
Sử dụng Equity trong Poker như nào cho hiệu quả

Implied odds

Implied odds là tỷ lệ giữa số tiền bạn mong đợi sẽ thu được nếu bạn thắng pot, và số tiền bạn phải đặt vào pot để tiếp tục chơi. Implied odds được tính bằng cách cộng thêm số tiền cược trong các vòng cược sau vào pot size, rồi chia cho bet size. Công thức toán học để tính implied odds là:

Ví dụ, bạn có 9♣8♣ và đối thủ có A♠K♠. Flop là 7♣6♣2♦. Pot có 100 đồng và đối thủ nâng cược 50 đồng. Bạn muốn tính implied odds của việc gọi cược của đối thủ. Bạn có thể dùng công thức trên để tính implied odds của bạn như sau:

 • Pot size là 100 đồng, chưa tính cược của đối thủ.
 • Future bets là số tiền cược trong các vòng cược sau, ví dụ như turn và river. Bạn có thể ước lượng future bets dựa trên kích thước của pot, số tiền còn lại trong stack của bạn và đối thủ, và hành vi của đối thủ. Giả sử bạn ước lượng future bets là 200 đồng.
 • Bet size là 50 đồng, là số tiền bạn phải đặt vào pot để gọi cược của đối thủ.
 • Implied odds của bạn là , tức là 6:1.

Implied odds của bạn là cao, nghĩa là bạn sẽ thu được nhiều tiền nếu bạn thắng pot. Do đó, bạn nên gọi cược của đối thủ trong trường hợp này. Nếu implied odds của bạn là thấp, nghĩa là bạn sẽ thu được ít tiền nếu bạn thắng pot. Do đó, bạn nên bỏ bài trong trường hợp đó.

Fold equity

Fold equity là tỷ lệ giữa số tiền bạn mong đợi sẽ thu được nếu đối thủ bỏ bài, và số tiền bạn phải đặt vào pot để thực hiện hành động đó. Fold equity được tính bằng cách nhân xác suất đối thủ bỏ bài với số tiền trong pot, trừ đi số tiền bạn phải đặt vào pot để thực hiện hành động đó. Công thức toán học để tính fold equity là:

Ví dụ, bạn có A♠K♠ và đối thủ có Q♣Q♦. Flop là 7♣6♣2♦. Pot có 100 đồng và bạn muốn nâng cược 50 đồng. Bạn muốn tính fold equity của việc nâng cược của mình. Bạn có thể dùng công thức trên để tính fold equity của bạn như sau:

 • Probability of opponent folding là xác suất đối thủ bỏ bài, khi bạn nâng cược. Bạn có thể ước lượng xác suất này dựa trên phạm vi bài của đối thủ, sức mạnh của bài của đối thủ, và hành vi của đối thủ. Giả sử bạn ước lượng xác suất này là 20%, tức là 0.2.
 • Pot size là 100 đồng, chưa tính cược của bạn.
 • Bet size là 50 đồng, là số tiền bạn phải đặt vào pot để nâng cược.
 • Fold equity của bạn là , tức là -30 đồng.

Fold equity của bạn là âm, nghĩa là bạn sẽ mất tiền trung bình nếu đối thủ bỏ bài. Do đó, bạn không nên nâng cược trong trường hợp này. Nếu fold equity của bạn là dương, nghĩa là bạn sẽ thu được tiền trung bình nếu đối thủ bỏ bài. Do đó, bạn nên nâng cược trong trường hợp đó.

Reverse implied odds

Reverse implied odds là tỷ lệ giữa số tiền bạn mong đợi sẽ mất nếu bạn thua pot, và số tiền bạn phải đặt vào pot để tiếp tục chơi. Reverse implied odds được tính bằng cách nhân xác suất bạn thua pot với số tiền cược trong các vòng cược sau, rồi chia cho bet size. Công thức toán học để tính reverse implied odds là:

Reverse implied odds
Reverse implied odds

Ví dụ, bạn có A♠K♠ và đối thủ có Q♣Q♦. Flop là 7♣6♣2♦. Pot có 100 đồng và đối thủ nâng cược 50 đồng. Bạn muốn tính reverse implied odds của việc gọi cược của đối thủ. Bạn có thể dùng công thức trên để tính reverse implied odds của bạn như sau:

 • Probability of losing là xác suất bạn thua pot, khi bạn gọi cược của đối thủ. Bạn có thể ước lượng xác suất này dựa trên phạm vi bài của đối thủ, sức mạnh của bài của đối thủ, và hành vi của đối thủ. Giả sử bạn ước lượng xác suất này là 25%, tức là 0.25.
 • Future bets là số tiền cược trong các vòng cược sau, ví dụ như turn và river. Bạn có thể ước lượng future bets dựa trên kích thước của pot, số tiền còn lại trong stack của bạn và đối thủ, và hành vi của đối thủ. Giả sử bạn ước lượng future bets là 200 đồng.
 • Bet size là 50 đồng, là số tiền bạn phải đặt vào pot để gọi cược của đối thủ.
 • Reverse implied odds của bạn là , tức là 1:1.

Reverse implied odds của bạn là thấp, nghĩa là bạn sẽ mất ít tiền nếu bạn thua pot. Do đó, bạn nên gọi cược của đối thủ trong trường hợp này. Nếu reverse implied odds của bạn là cao, nghĩa là bạn sẽ mất nhiều tiền nếu bạn thua pot. Do đó, bạn nên bỏ bài trong trường hợp đó.

Xem thêm Thuật ngữ trong poker toàn tập cho người mới cùng tại Sunwin

Kết luận

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn nâng cao kỹ năng chơi poker của mình, và tận hưởng niềm vui khi chơi poker. Nếu bạn muốn thử thách bản thân với những trò chơi poker hấp dẫn và thú vị, hãy đến với Sunwin, cổng game uy tín và chất lượng hàng đầu Việt Nam. Sunwin có nhiều loại game poker khác nhau, phù hợp với mọi đối tượng và mọi sở thích.

Sunwin còn có nhiều ưu đãi và khuyến mãi hấp dẫn cho người chơi, cùng với đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và chuyên nghiệp. Hãy đăng ký ngay hôm nay để nhận ngay những phần quà giá trị từ Sunwin. Chúc bạn chơi game vui vẻ và may mắn!